תקנון Xcard

לקוח יקר,

ברוך הבא לקניון הוירטואלי הגדול בישראל Xcard.
באתר תוכל לרכוש שוברי מתנה עם שווי כספי (להלן "גיפטקארד") ו/או שוברי מתנה למוצרים וחווייות ברשתות מובילות בארץ .

לפני הכל, חשוב לנו שתדע- אצלנו הלקוח הוא במקום הראשון. חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה, וזאת על ידי הקפדה יתרה על ביטחון הקנייה, קשר ישיר ורציף מול בתי העסק ושירות לקוחות מהמעלה הראשונה . לכן,  חשוב לנו שלפני הרכישה תקפיד ותקרא את התקנון.

1.כללי

אתר Xcard (להלן:"האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. כל גולש הנכנס לאתר ומבצע ו/או מעוניין לבצע הזמנה מהאתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומאשר אותו. הרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים הינה זכות ולא חובה.

2. תנאים כלליים

כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: "תקנון האתר" או "התקנון"), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה באתר מוצעים למכירה על ידי המוכרים המזוהים בכל אחת מעסקאות המכירה ולאו דווקא על ידי החברה. בכל מקרה בו זוהה מוכר בעסקת רכישה הוא יהיה הצד שיישא באחריות הבלעדית בגין המכירה

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.

לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית, במסגרתה תוכל לממשו, כולל מבצעים ותחרויות פייסבוק. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר ו/או השירות בהנחה כמפורט בו ו/או ולהסרת ספק לקבל החזר כספי כלשהוא ו/או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

תוקף השובר הינו כפי שיוחלט על ידי בית העסק. תוקף השובר יודפס על גבי השובר.

שובר המתנה (גיפטקארד) יכובד בחנויות המופעלות במסגרת הרשתות והאטרקציות בישראל בלבד.

לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש או גניבה של שובר המתנה (גיפטקארד).

חובה על הלקוח שהזמין שובר הכרוך בפעילות או שירות, לבצע אישור הזמנה טלפוני מול מפעיל החוויה יום לפני התאריך המתוכנן על מנת לוודא מזג אויר ותנאים טכניים.

עדכונים ושינויים - בתי העסק באתר עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת שובר מתנה, יש להתעדכן באתר.

3. תנאי השימוש באתר

כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) זהו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הזמנה.

רכישת המוצרים באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, רצוי למלא את הטופס במלואו ע"מ שתוכל לקבל את המוצר לכתובת שציינת בתהליך ההזמנה בזמן הקצר ביותר, וזאת במידה שדרך המשלוח שנבחרה הינה בדואר או באמצעות שליח.

בכדי לעשות שימוש באתר, ישנה חובה לקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב הלקוח לביצוע התשלום עבור עסקת הרכישה של המוצרים ו/או השירותים שמציע האתר.

המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה או להעברה, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לכל צד שלישי שהוא. מנהל האתר רשאי למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם או להעביר באופן אחר לצד שלישי, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, בניגוד להוראות מנהל האתר ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את מנהל האתר ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מנהל האתר ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.
4. הרשמה לניוזלטר

הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שמפעילי האתר ישתמשו בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או השירותים הנוספים המוצעים על ידי מפעיליו וכל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר או מפעיליו ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת מפעילי האתר יהיו רשאים להביא לידיעתך באמצעות:

(א) משלוח לכתובת המגורים שלך;
(ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת;
(ג) הודעות מסרים קצרים,
בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS);
(ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי.
הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.
מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.
מובהר שמפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, ואתה מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר ולאתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

5. זמני אספקה ותשלום

המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

ככלל כל מוצר הנמכר באתר  Xcard ניתן להדפסה ולמימוש מיידי,

למימוש השובר יש להציג את שובר המופק ע"י אתר Xcard בפני בית העסק. (במידה ומדובר באתר בילוי או נופש יש לתאם מראש עם הספק את מועד ההגעה)

בתהליך הרכישה קיימות אפשרויות קבלת השובר בצורות נוספות כגון משלוח בדואר רשום, אריזת מתנה וכיו"ב.

במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, השובר נשלח בדואר רשום ולפי רישומי הדואר נראה שאבד והמשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה) אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן.

6. ביטול והחזרת מוצרים

ביטול רכישת שובר המתנה (גיפט קארד) יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן- "החוק").

ניתן לבטל את רכישת השובר/ מוצר תוך 14 יום, וזאת במידה ולא מומש . במקרה כזה יתקבל זיכוי בניכוי עמלת דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
במידה ושובר הגיפט קארד הינו לרכישת מוצר, והשובר מומש בבית העסק, החזרת המוצר הינה לפי תקנון בית העסק.

במידה והשובר נשלח בדואר, יש להחזירו כשהוא סגור , ובאריזתו המקורית.

עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק.

7. אחריות למוצרים הנמכרים באתר

האחריות הבלעדית למוצרים ולמתן לשירותים באתר, לרבות איכותם ותקינותם חלה באופן בלעדי על הספקים ו/או היצרנים ו/או היבואנים ו/או הסיטונאים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים/ השירותים, ע"פ החוקים והתקנות להגנת הצרכן הנהוגות בישראל האחריות, ככל שהיא חלה על האתר, הינה כלפי הקונה הישיר בלבד, אשר רכש מאתנו או ממשווק מורשה על ידנו, ששמו וכתובתו צוינו באתר. האחריות אינה ניתנת להעברה לאחר, ללא הסכמתנו בכתב ומראש.

בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או למי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

יובהר בזאת שהאתר משמש בין היתר כמרכז להזמנות למוצרים ו/או האטרקציות, ולכן האחריות המקצועית ו/או טיב המוצרים ועמידתם בלוחות הזמנים יחולו על הספקים ומפעילי החוויות בלבד.

8.  מדיניות פרטיות

החברה תפעל לאבטחת פרטיו האישיים של המשתמש שימסרו באתר (ככל שימסרו), לשם שמירה על פרטיותו. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות, ובמקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה בעניין.

החברה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים שבאתר לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכות החברה ו/או למערכות הספקים.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שבאתר. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה (ככל שתקבע בבית המשפט) של החברה.

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך.

9. שונות

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של Xcard לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נהיה זכאים לבטל את ההזמנה.

שימוש באתר  Xcard הינו שימוש חופשי ולא מוגבל. התכנים אשר מופיעים, ניתנים לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הצגת המוצרים באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הנך מתחייב, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התכנים, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התכנים או כל חלק מהם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, מתחייב הגולש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

החברה, רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו ואופי המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך. מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

10. דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

11. שאלות ובירורים

בכל שאלה ניתן לפנות למשרדי Xcard.
טלפון: 1700-55-00-75

פקס: 09-7451956

כתובת: רחוב התעשייה 3 , ת.ד. 2465 רעננה

שעות מענה טלפוני: 09:00 עד 16:00 בימים א'-ה'.

ובמייל: 24 שעות ביממה service@tapuznet.co.il

קנייה מהנה.

צוות אתר Xcard